Риторика

Лекція 2
 • Видатні ритори давнини і сучасності
 • Ораторство Демосфена (384-322 рр. до н.е.)
 • Сократ (469-399 рр. до н.е.) як ритор
 • Платон (427-347 рр. до н.е.) про риторику
 • Риторика Арістотеля (384-322 рр. до н.е.)
 • Риторика у стародавньому Римі
 • Риторика Цицерона (106-43 рр. до н е.)
 • Риторика в Римській Імперії
 • Педагогічна Риторика Квінтіліана
 • Нова Риторика періоду Римської Імперії
 • Крилаті вислови античних мудреців
 • Іоанн Златоуст – символ неперевершеного гомілетичного мистецтва
 • Видатні вітчизняні ритори
 • Іван Вишенський
 • Григорій Сковорода
 • Риторика в Києво-Могилянській академії
 • Феофан Прокопович (1677 – 1736)
 • Риторика М.В. Ломоносова
 • Українські ритори ХІХ – ХХ ст.
© 2005 Академия гражданской защиты Украины