Навчальний посібник з німецької мови

Підрядні речення часу

Підрядні речення часу (die Temporalsätze)

Підрядні речення часу відповідають на питання wann? — коли; wie lange? — як довго, скільки?; seit wann? — з якого часу; bis wann? — до якого часу; wie oft? — як чаcто? Вони з'єднуються з головним реченням сполучниками als, wenn — коли; nachdem — після того як; sobald — як тільки; solange — поки; während — у той час як.
Часове відношення між дією головного і підрядного речень виражається сполучниками і часовими формами дієслова.
Сполучники solange, sofort i während означають, що дія у підрядному реченні відбувається одночасно з дією головного речення. Тому і в головному, і в підрядному реченнях вживається той самий час.
Während wir schreiben, liest er.
У той час як ми пишемо, він читає.

Während  schrieben, las er.
У той час як ми писали, він читав.
Сполучник nachdem показує, що дія підрядного речення відбувалася раніше дії головного речення. У головному реченні вживається претерит, а в підрядному — плюсквамперфект:
Nachdem der Vorhang zum letzten Mal gefallen war, verließen sie den Zuschauerraum.
Після того як завіса опустилась востаннє, вони покинули зал.

Сполучник sobald показує, що дія підрядного речення відбувається безпосередньо перед дією головного речення. У головному й підрядному реченнях вживається та сама часова форма:
Sobald du ihn brauchst, kommt er.
Як тільки він тобі буде потрібен, він прийде.

Найчастіше у підрядному реченні часу вживаються сполучники als i wenn. Сполучник als вживається тоді, коли присудок виражає одноразову дію в минулому. Для позначення одночасності дії в минулому в обох реченнях вживається претерит, для позначення передування дії підрядного речення — плюсквамперфект, у головному реченні вживається претерит:
Es war noch früh, als sie uns auf den Weg machten.
Було ще рано, коли вони вирушили в дорогу.
Als er nach Hause gekommen war, sah er einige Bücher auf dem Tisch.
Коли він прийшов додому, побачив на столі кілька книг.

Сполучник wenn вживається:

а) якщо йдеться про дію, що відбувається в теперішньому або майбутньому часі:
Wenn wir einen Text übersetzen, benutzen wir das Wörterbuch.
Коли ми перекладаємо текст, ми користуємось словником.

б) якщо присудок виражає багаторазову дію в минулому:
 Immer, wenn mein Freund nach Kyjiw kam, besuchte er seine Universität.
 Завжди, коли мій друг приїжджав до Києва, він відвідував університет.

© 2005 Академия гражданской защиты Украины